فراخوان دیدار با رهبری - سایت مرکز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 24 مهر 1398

فراخوان دیدار با رهبری

افرادی که تمایل به دیدار با مقام معظم رهبری را دارند تقاضا می شود به دفتر نهاد مراجعه نمایند